Základní ustanovení

Toto jsou závazné obchodní podmínky internetového obchodu www.natur-sport.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem Natur sport s.r.o., Dalovice, U Kostela 214/7, PSČ 36263, IČ 29070449, na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem na straně kupujícího.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je nabízeno na stránkách internetového obchodu www.natur-sport.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožňuje vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je dokončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen "kupní smlouva") je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.


Dodací a dopravní podmínky

Zboží expeduje prodávající do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

 • při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.
 • při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu. O této skutečnosti je třeba neprodleně informovat prodávajícího na emailové adrese obchod@natur-sport.cz

Způsoby dopravy:
 • obchodní balík – Česká pošta, s.p. – při platbě předem
 • obchodní balík s dobírkou – Česká pošta, s.p.
 • GLS
 • GLS s dobírkou
 • Zásilkovna
 • Rozvoz po KV

Ceny dopravy:

Česká pošta

 • 99 Kč - bez dobírky
 • 139 Kč - s dobírkou
 • při nákupu nad 2500 Kč vč. DPH je doprava zdarma

GLS:

 • 99 Kč - bez dobírky
 • 129 Kč - s dobírkou
 • při nákupu nad 2500 Kč vč. DPH je doprava zdarma
 
Výdejní místo:
 • platba předem  - zdarma
 
Rozvoz po Karlových Varech:
 • 30,-Kč - při nákupu do 2000,-Kč vč. DPH
 • Zdarma při nákupu nad 2000,-Kč vč. DPH
 
Zásilkovna, pouze objednávky do 10kg:
 • 49,-Kč - bez dobírky
 • 69,-Kč - s dobírkou
 • při nákupu nad 2500 Kč vč. DPH je doprava zdarmaPlatební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 • převodem/složením na účet prodávajícího – potvrzení objednávky
 • dobírkou


Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním.

Zboží je třeba zaslat na adresu Natur sport s.r.o. U Kostela 214/7, 36263 Dalovice. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu). 

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Pozor - písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

Prodávající i kupující mají v případě potřeby možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě obou stran. S tímto se obrací na ČOI, která vydá ve věci právně nezávazné odůvodněné stanovisko, které může dále jedna ze zúčastněných stran užít při dalších krocích. Veškeré potřebné informace  na www.adr.coi.cz

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na zaslání zboží a náklady na balné ve výši 150 kč.

 

Nevyzvednutí zásilky

Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy,  kupní smlouvu je nutné výslovně zrušit. Jinak účtujeme penále ve výši 1 % z celkové dloužné částky  za každý započatý den neuhrazení. Nevymožené pohledávky postupujeme exekuční společnosti k vymáhání.


Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).


Hledat v článcích

Newsletter

Naši partneři

Naši partneři

Kontaktujte nás

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Tel: Telefon:773 982 737

Výrobci